Asuntokauppariita

Asunto ja kiinteistökaupoissa voi syntyä ristiriitoja ja eri näkemyksiä koskien kohteen laatua ja kuntoa. Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan osapuolten ajatuksia kohti kompromissia. Parempi laiha sopu, kuin lihava riita. 

Toisten riitelyyn ei kuitenkaan aina voi hyvällä tahdollakaan vaikuttaa ja asiat kärjistyvät toisinaan.
Valtaosassa tapauksia, joissa olemme olleet mukana tarina päättyy neuvotteluratkaisuun. Käräjäsaliin tai jopa hovioikeuteen päätyneissä tapauksissa oheiskulut kasvavat oleellisesti ja usein juttuun verrattuna kohtuuttomastikkin. 
Emme lähde tarinan mahdollisen tunnistettavuuden vuoksi tähän kirjaamaan erillistä kertomusta mistään yksittäisestä tapauksesta. Toivomme, että jokainen asiakkaamme välttyisi riitelyltä asuntokaupan yhteydessä. 
Asuntokaupan yhteydessä muista seuraavat asiat: 
 • Ennen kaupantekoa pysähdy hetkeksi lukemaan netistä: www.hometalkoot, opas: omakotitalon omistajalle aineistoa. Tutustu myös eri aikakausien riskirakenteisiin teoriapohjalta.
 • Teetä hyvä kuntotarkastus. Etsi luotettava ja hyvämaineinen kuntotarkastaja.
 • Perehdy kuntotarkastajan kanssa taloon rauhassa ja pyydä tutkimaan kaikki rakenteet jotka voisivat olla riskirakenteita
 • Huomioi, että sinulla ostajana on selonottovelvollisuus tarkastaa kaikki näkyvät rakenteet kohteessa. Myyjällä on vastaavasti tiedonantovelvollisuus kertoa kaikki tietämänsä merkityksellinen tieto talon historiasta ja teknisistä yksityiskohdista. 
 • Ostajan selonottovelvollisuuteen sisältyy esim. ullakon tai alapohjan ryömintätilan aistinvarainen tutkiminen mikäli sinne on kulkutie ja avattavissa oleva luukku. 
 • Jos kuitenkin kävi niin, että ehdit ostaa riskirakenteilla olevan talon ja sisäilma ei olekkaan hyvän laatuista. Tutkituta riskirakenteet ajoissa. Informoi hyvässä hengessä talon entistä omistajaa tilanteesta. 
 • Neuvottele edellisen omistajan kanssa. Älä katkaise puhevälejä.
 • Muista, että ostajana sinulla on näyttötaakka, eli väittämäsi esim. huonosta ilmanlaadusta pitää pystyä todistamaan. 
 • Todisteissa tulee käydä ilmi miten rakenne poikkeaa rakenteen toteuttamisajan tavanomaisesta hyvästä rakennustavasta = rakennusvirhe. Huomioi, että rakennusvirhe esim. vuonna 1975 ei voida verrata nykyisiin rakentamismääräyksiin. Vanhat sitovat määräykset ovat olleet melko ylimalkaisia. Toisena tekijänä todistamisessa tulisi pystyä mahdollisimman konkreettisesti osoittamaan mitä haittaa rakenteessa olevalla ongelmalla on asumisen ja sisäilman laadun kannalta. 
 • Ostajan on reklamoidessaan hyvä tietää, että täyttä korvausta esim. valesokkelin takaisen ulkoseinärungon kengittämiseen harvoin saa vaikka asia olisi kaupanteon aikana jäänyt huomioimatta. Rakennuksen jäljellä oleva tekninen käyttöikä huomioidaan. Samoin huomioidaan remontista koituva tasoparannus kiinteistön kunnossa ja sitä seuraava arvonnousu. 
 • Myyjäosapuolen on muistettava toteuttaa tiedonantovelvollisuuttaan mielellään mahdollisimman laajasti. Mikäli hän pystyy osoittamaan,että tietoa tehdyistä korjauksista, rakenneratkaisuista, puutteista ja vioista on siirretty ostajalle tiedoksi esim.kirjallisen valokuvilla varustetun muistion muodossa ei näistä asioista enää voida reklamoida talon entistä omistajaa. 
Tässä muutama asia jotka ovat merkityksellisiä siinä vaiheessa kun talossa ilmenee ongelmaa ja kaupanteosta on kulunut lyhyt aika. Myyjän vastuu /osavastuu piilevässä virheessä on 5 vuotta.