Sisäilmaongelmien korjaaminen

Korjaustöissä lähdetään aina toteuttamaan uutta rakennetta niin, että voidaan olla varmoja,ettei vaurio uusiudu tulevaisuudessa. Joskus tämä edellyttää kokonaan tietyn rakenneosan uudelleen suunnittelua. Teemme tiivistä yhteistyötä eri korjausrakentamiseen erikoistuneiden suunnittelutoimistojen kanssa. 
Usein laadimme tutkimusten pohjalta korjaustapaehdotuksen joka toimii suunnittelun runkona. 
Sisäilman heikkoon laatuun vaikuttaa useimmiten monta eri osatekijää. Lähes aina on tarpeen tutkia ja päivittää kohteen ilmanvaihtoa. Tämä pätee kaiken kokoisissa kohteissa. Ilmanvaihdolle tehdään alussa tarvittavat tarkistukset ja varsinaiset toimenpiteet on usein hyvä tehdä vasta muiden korjaustöiden valmistumisvaiheessa kun rakenteiden tiiveyden muutos vaikuttaa ilmanvaihdon tasapainoitukseen ja säätöihin.
Tiivistyskorjaukset ja kapseloinnit ovat tätä päivää. Uusien materiaalien ja menetelmien avulla voidaan oikein toteutettuna varmistaa hyvä ilmanlaatu kohteeseen. Aina nämä menetelmät ei kuitenkaan ole kohteeseen sopivia sellaisenaan. Toisinaan tarvii purkaa rakenteita ja rakentaa ne kokonaan uudelleen. Siksi on tärkeää, että ensin tutkitaan rakenteiden purku/uudistamistarve ja sen jälkeen käytetään, jos kohteeseen sopii tiivistämis- ja kapselointimenetelmiä. 

Korjattujen rakenteiden tiiveyden varmistukseen on myös olemassa erilaisia laadunvarmistusmenetelmiä. Näitä on syytä käyttää, etenkin niissä tilanteissa kun on tiedossa, että rakenteiden tiiveyden tulee olla hyvällä tolalla loppuvaiheessa.