Laitteistoja ja menetelmiä

 • Pintakosteuden ilmaisimet, 
 • Rakennekosteusmittarit, Vaisala
 • Lämpökamera, Fluke
 • Mikroskopointi, Bresser valokuvausmahdollisuudella, eristekuidut, mikrobit.
 • Optinen tarkkuusendoskooppi Richard Wolff valokuvausominaisuudella, kotelot, muut rakenteet
 • 7m pitkä onkalotähystin valokuvaus ja videointiominaisuudella. kuvan laatu 4K. omavalmiste. Ullakot ja ryömintätilat
 • Putkikamera Laser Liner 10m salaojat, pienviemärit
 • Monitoimimittalaite ilmavaihdolle ja olosuhteille TSI-9555P, Rakenteisiin kohdistuva paine, ilmavirtaukset, ilmanvaihdon teho, veto-olosuhteet, muut olosuhteet. 
 • Hiukkaslaskuri Trotec PC220. Ilman hiukkaspitoisuuden laskenta.
 • Siipipyöräanemometri LCA-301 ilmamäärien mitaukseen ilmanvaihtolaitteista
 • Merkkisavukynät ilman liikkeiden havaitsemiseen
Lisäksi kehitämme yhdessä yhteistyötahojemme kanssa monitoimista mittalaitetta kenttäolosuhteisiin. Asiasta kerrotaan lisää myöhemmin. 

Käytämme usein erilaisia näyteanalyysipalveluita yhteistyölaboratorioidemme tuottamana, Näitä ovat mm.
 • Materiaalinäytteiden erilaiset analyysit
 • Asbesti- ja haitta-aine tutkimukset
 • VOC-päästöjen arviointiin tarvittavat materiaali, pinta- ja ilmanäytteet
 • Mikrobien määrittäminen ilmanäytteistä
 • PAH- yhdisteitä vapauttavien materiaalien näytetutkimukset
 • pölyn koostumusnäytteet
 • mineraali  ja lasivillakuitujen pitoisuudet laskeumanäytteissä ja muilla pinnoilla